αναπλοκή

αναπλοκή
η (Α ἀναπλοκή) [ἀναπλέκω]
1. πλοκή, πλέξιμο
2. (στη Μουσ.) συνδυασμός, αλληλουχία ανιόντων τόνων στη μουσική κλίμακα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ἀναπλοκή — a braiding fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναπλοκαῖς — ἀναπλοκή a braiding fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναπλοκῆς — ἀναπλοκή a braiding fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναπλοκήν — ἀναπλοκή a braiding fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Мелодия — У этого термина существуют и другие значения, см. Мелодия (значения). Мелодия (др. греч. μελῳδία  распев лирической поэзии, от μέλος  напев, и ᾠδή  пение, распев)  один (в монодии единственный) голос музыкальной факту …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”